ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/01/2013
ปรับปรุง 06/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 244243
Page Views 359696
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 241509
2 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
3 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
4 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 346307
5 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038260588
6 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
17 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
20 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง (038) 241037
22 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
24 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
25 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง (038) 241493
26 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 428615,412118
27 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
28 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038 - 428615 , 038 - 412281
29 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
30 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง 038249986
31 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
33 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
34 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง (038) 249499
38 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง
39 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง (038) 702111, 222022
41 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
42 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
43 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 237664
44 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
45 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
46 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
47 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 235156
48 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 239365
49 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
50 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
52 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
53 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง
54 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง
55 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา
59 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 351450
60 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 494702
61 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
62 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
63 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
64 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
65 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
67 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) บางพระ ศรีราชา
68 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา
69 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
70 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา (038) 110524
71 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
72 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา
73 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา (038) 298018
76 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)347781
77 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
78 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
80 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
81 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
82 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา (038) 480746
83 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา (038) 062557
84 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345273
85 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
86 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา (038) 345226
87 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
88 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0 3831 1098
89 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา (044) 448761
90 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
91 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
92 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
95 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
96 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
98 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา (038) 312161
99 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
100 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
102 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
104 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
105 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 0817585444
106 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
111 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
113 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา (038) 290060
115 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-38 23-7058
116 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
117 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ (038) 237293
118 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ
119 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 038-237872
121 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
122 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
123 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 221418,736520
124 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
125 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
126 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
129 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038) 722228
130 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ 437504
131 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
132 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
135 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ (038) 435135
136 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
137 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
138 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
140 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
141 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
143 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง